בריאות הנפש
תמיכה סיוע ופתרונות

עובדות מפתח

  • לבריאות הנפש יש ערך מהותי ואינסטרומנטלי והיא חלק בלתי נפרד מהרווחה שלנו.
  • בריאות הנפש נקבעת על ידי משחק גומלין מורכב של לחצים ופגיעות אינדיבידואליים, חברתיים ומבניים.
  • הצורך בפעולה בנושא בריאות הנפש הוא בלתי עוררין ודחוף.
  • קיימות אסטרטגיות משתלמות, יעילות ובעלות ביצוע לקידום, הגנה ושיקום בריאות הנפש.

 

מושגים בבריאות הנפש

בריאות הנפש היא מצב של רווחה נפשית המאפשרת לאנשים להתמודד עם הלחצים של החיים, לממש את יכולותיהם, ללמוד היטב ולעבוד היטב ולתרום לקהילה שלהם. זהו מרכיב אינטגרלי של בריאות ורווחה המבסס את היכולות האינדיבידואליות והקולקטיביות שלנו לקבל החלטות, לבנות מערכות יחסים ולעצב את העולם בו אנו חיים. בריאות הנפש היא זכות אדם בסיסית. וזה חיוני להתפתחות אישית, קהילתית וחברתית-כלכלית.

בריאות הנפש היא יותר מהיעדר הפרעות נפשיות. הוא קיים על רצף מורכב, שנחווה בצורה שונה מאדם לאדם, עם דרגות שונות של קושי ומצוקה ופוטנציאל לתוצאות חברתיות וקליניות שונות מאוד.

מצבי בריאות הנפש כוללים הפרעות נפשיות ומוגבלות פסיכו-סוציאלית וכן מצבים נפשיים אחרים הקשורים למצוקה משמעותית, פגיעה בתפקוד או סיכון לפגיעה עצמית. אנשים עם מצבים נפשיים נוטים יותר לחוות רמות נמוכות יותר של רווחה נפשית, אך זה לא תמיד או בהכרח כך.

גורמים משפיעים על בריאות הנפש


לאורך חיינו, מספר גורמים פרטניים, חברתיים ומבניים עשויים לשלב כדי להגן או לערער את בריאותנו הנפשית ולשנות את עמדתנו על רצף בריאות הנפש.

גורמים פסיכולוגיים וביולוגיים אינדיבידואליים כמו כישורים רגשיים, שימוש בחומרים וגנטיקה יכולים להפוך אנשים לפגיעים יותר לבעיות נפשיות.

חשיפה לנסיבות חברתיות, כלכליות, גיאופוליטיות וסביבתיות שליליות – כולל עוני, אלימות, אי שוויון ומחסור סביבתי – גם מגבירה את הסיכון של אנשים לחוות מצבים נפשיים.

סיכונים יכולים להתבטא בכל שלבי החיים, אך אלו המתרחשים בתקופות רגישות מבחינה התפתחותית, במיוחד בילדות המוקדמת, מזיקים במיוחד. לדוגמה, ידוע כי הורות קשות וענישה פיזית מערערת את בריאות הילד והבריונות היא גורם סיכון מוביל למצבי בריאות נפשיים.

גורמי הגנה מתרחשים באופן דומה לאורך חיינו ומשמשים לחיזוק החוסן. הם כוללים את הכישורים והתכונות החברתיות והרגשיות האישיות שלנו, כמו גם אינטראקציות חברתיות חיוביות, חינוך איכותי, עבודה הגונה, שכונות בטוחות ולכידות קהילתית, בין היתר.

סיכונים לבריאות הנפש וגורמי הגנה

יכולים להימצא בחברה בהיקפים שונים. איומים מקומיים מגבירים את הסיכון עבור יחידים, משפחות וקהילות. איומים עולמיים מגבירים את הסיכון לאוכלוסיות שלמות וכוללים מיתון כלכלי, התפרצויות מחלות, מצבי חירום הומניטריים ועקירה כפויה ומשבר האקלים הגובר.

לכל גורם סיכון וגורם מגן יש כוח ניבוי מוגבל בלבד. רוב האנשים אינם מפתחים מצב נפשי למרות חשיפה לגורם סיכון ואנשים רבים ללא גורם סיכון ידוע עדיין מפתחים מצב נפשי. אף על פי כן, גורמי האינטראקציה של בריאות הנפש משרתים את הבריאות הנפשית או מערערים אותה.

קידום ומניעה של בריאות הנפש

התערבויות קידום ומניעה פועלות על ידי זיהוי הגורמים האישיים, החברתיים והמבניים של בריאות הנפש, ולאחר מכן התערבות להפחתת סיכונים, בניית חוסן והקמת סביבות תומכות לבריאות הנפש. התערבויות יכולות להיות מיועדות ליחידים, לקבוצות ספציפיות או לאוכלוסיות שלמות.

עיצוב מחדש של הגורמים הקובעים של בריאות הנפש מצריך לעתים קרובות פעולה מעבר למגזר הבריאות, ולכן תוכניות קידום ומניעה צריכות לכלול את מגזרי החינוך, העבודה, המשפטים, התחבורה, הסביבה, הדיור והרווחה. מגזר הבריאות יכול לתרום באופן משמעותי על ידי הטמעת מאמצי קידום ומניעה בתוך שירותי הבריאות; ובאמצעות תמיכה, ייזום ובמידת הצורך הקלה על שיתוף פעולה ותיאום רב-מגזריים.

מניעת התאבדות היא בעדיפות עולמית ונכללת ביעדי פיתוח בר קיימא. ניתן להשיג התקדמות רבה על ידי הגבלת הגישה לאמצעים, דיווח תקשורתי אחראי, למידה חברתית ורגשית למתבגרים והתערבות מוקדמת. איסור על חומרי הדברה מסוכנים במיוחד היא התערבות זולה וחסכונית במיוחד להפחתת שיעורי ההתאבדות.

קידום בריאות הנפש של ילדים ומתבגרים הוא עדיפות נוספת וניתן להשיגו על ידי מדיניות וחוקים המקדמים ומגנים על בריאות הנפש, תמיכה במטפלים לספק טיפול מזין, יישום תוכניות בית ספריות ושיפור איכות הסביבות הקהילתיות והמקוונות. תוכניות למידה חברתיות ורגשיות מבוססות בית ספר הן בין אסטרטגיות הקידום היעילות ביותר עבור מדינות בכל רמות ההכנסה.

קידום והגנה על בריאות הנפש בעבודה הוא תחום עניין הולך וגדל וניתן לתמוך בו באמצעות חקיקה ורגולציה, אסטרטגיות ארגוניות, הכשרת מנהלים והתערבויות לעובדים.

טיפול בבריאות הנפש

בהקשר של המאמצים הלאומיים לחיזוק בריאות הנפש, חיוני לא רק להגן ולקדם את הרווחה הנפשית של כולם, אלא גם לתת מענה לצרכים של אנשים עם מצבים נפשיים.

זה צריך להיעשות באמצעות טיפול נפשי מבוסס קהילה, שהוא נגיש ומקובל יותר מטיפול מוסדי, מסייע במניעת הפרות זכויות אדם ומספק תוצאות החלמה טובות יותר עבור אנשים עם מצבים נפשיים. טיפול נפשי מבוסס קהילה צריך להינתן באמצעות רשת של שירותים הקשורים זה בזה הכוללים:

  1. שירותי בריאות הנפש המשולבים בטיפול רפואי כללי, בדרך כלל בבתי חולים כלליים ובאמצעות חלוקת משימות עם נותני טיפול שאינם מומחים בטיפול רפואי ראשוני;
  2. שירותי בריאות הנפש בקהילה שעשויים לכלול מרכזים וצוותים קהילתיים לבריאות הנפש, שיקום פסיכו-סוציאלי, שירותי תמיכת עמיתים ושירותי חיים נתמכים;
  3. שירותים המספקים טיפול נפשי בשירותים חברתיים ובמסגרות שאינן בריאותיות, כגון הגנת ילדים, שירותי בריאות בבתי ספר ובתי כלא.

 

הפער העצום בטיפול במצבי בריאות נפשיים נפוצים כמו דיכאון וחרדה גורם לכך שמדינות חייבות למצוא גם דרכים חדשניות לגוון ולהגדיל את הטיפול במצבים אלה, למשל באמצעות ייעוץ פסיכולוגי שאינו מומחה או עזרה עצמית דיגיטלית.

מעבר לתוכן שאהבתי

מוקדי חירום

• 100 – משטרת ישראל: דיווח על נפלים ואירועים הקשורים לביטחון פנים, למשל הפרעות סדר ואירועי טרור.

• 101 – מד"א: דיווח על נפגעים וקבלת עזרה ראשונה.

• 102 – כבאות והצלה: דיווח על שריפות וחילוץ לכודים.

• 103 – חברת חשמל: מידע בנוגע להפסקות חשמל.

• 104 – פיקוד העורף: מידע, הנחיות והתרעות בזמן חירום.

• 105 – המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת: פניות בנושא פגיעה בקטינים ברשת.

• 106 / 107 / 108 / 109 – הרשות המקומית: מידע וסיוע ברמה המקומית.

• 110 – מוקד המידע של משטרת ישראל